HỌC BỔNG CỬ NHÂN

Học bổng Cử nhân Đại học Văn bằng 2 tại Đại học Birmingham City Vietnam năm học 2022-2023

(Tại cơ sở Hà Nội)

Nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập nhà trường cung cấp học bổng lấy bằng Cử nhân Đại học Birmingham City của Anh tại Hà Nội dành cho học sinh có nhu cầu học và lấy văn bằng 2.

Năm học 2022-2023, nhà trường thông báo chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng của chương trình

 • Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp đại học ngành liên quan tới Kinh tế như Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
 • Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương tật;
 • Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ;
 • Sinh viên có cha hoặc mẹ là thương, bệnh binh;
 • Sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động;
 • Sinh viên là con trong gia đình chính sách khác thuộc diện được miễn giảm học phí do pháp luật quy định;
 • Các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, hỏa hoạn hoặc các biến cố bất thường khác;
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện gia đình chính sách được xác nhận của chính quyền địa phương. Với trường hợp này, sinh viên cần trình bày cụ thể hoàn cảnh trong đơn;

2. Các mức và số lượng học bổng

Học bổng lên đến 50% so với tổng học phí (120.000.000 đồng) của văn bằng 2/sinh viên dành cho năm học 2022-2023.

Căn cứ vào tình hình kinh phí thực tế của chương trình học bổng và số lượng sinh viên xin cấp Học bổng, Hội đồng xét học bổng sẽ đề xuất số lượng và mức học bổng cụ thể theo từng trường hợp.

3. Điều kiện xét học bổng

Các hồ sơ đăng ký xét học bổng hợp lệ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Các trường hợp được nêu tại mục 1. Đối tượng của chương trình
 • Sinh viên không trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
 • Sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có kết quả TBC học tập từ 6.0 trở lên tại học kỳ đăng ký xét học bổng (Tính theo thang điểm 10) và thể hiện sự nỗ lực vươn lên trong học tập;
 • Sinh viên có kết quả Rèn luyện từ Khá trở lên;

4. Hồ sơ học bổng

Việc xét, cấp Học bổng Cử nhân Văn bằng 2 sẽ được tiến hành dựa trên việc xem xét hồ sơ xin học bổng của sinh viên, bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch (PDF)
 • Bảng điểm (bản sao – scan dạng file ảnh);
 • Chứng chỉ tiếng Anh (bản sao – scan dạng file ảnh);

Thời hạn: 31/08/2022

Sinh viên điền phiếu đăng ký trực tuyến tại: https://forms.gle/dnHZ1AUKRkfLmjVVA 

Và gửi hồ sơ (bản mềm) về Văn phòng tuyển sinh của Viện Giáo Dục Quốc Tế qua email: [email protected] đến hết ngày 31/08/2022.

Những sinh viên được nhận học bổng sẽ bổ sung hồ sơ bản cứng theo hướng dẫn.

Gọi Ngay Hotline Tư Vấn