CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY TẠI VIỆT NAM

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Thời gian: 3,5 năm

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Khoa học máy tính, Mạng máy tính.

 

Điều kiện chính: Xét tuyển học bạ lớp 12. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Khoa học máy tính, Mạng máy tính.

 

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Diploma chuyên ngành liên quan. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH

 

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế.

 

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kì chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.
Gọi Ngay Hotline Tư Vấn