Chat with us, powered by LiveChat
Các chương trình Liên Thông
Top Up - BA (Hons)
Chương trình Cử nhân đại học ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

Top Up - BSc (Hons)
Chương trình Cử nhân đại học ngành Tài chính Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

lin-thng-i-hc-birmingham-city-vit-nam